นายชาฟคาต มีร์ซิโยเยฟ ประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน ได้สรุปประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในปี พ.ศ. 2564

นายชาฟคาต มีร์ซิโยเยฟ ประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน มีแถลงการ […]

Continue Reading