ป้ายกำกับ: อบรมฟรี

0 Minutes
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรที่ออนไลน์ “งานเขียนโปรแกรมติดตามกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับ PLC” ระดับ 1

???? เชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที […]...
Read More
0 Minutes
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรออนไลน์ “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC” ระดับที่ 1

???? เชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที […]...
Read More
0 Minutes
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรออนไลน์ “การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials)”

???? เชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร […]...
Read More