“วาโก้ร่วมกับชุมชนพูนสุข มอบชุดชั้นในใหม่ และชุดเด็กเล็ก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้แก่สตรีและเด็กยากไร้”

วาโก้ร่วมกับชุมชนพูนสุข มอบชุดชั้นในใหม่และชุดเด็กเล็ก […]

Continue Reading