หมวดหมู่: ข่าวสารภาครัฐ

0 Minutes
ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก […]...
Read More
0 Minutes
ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ หน่วยงานที่สำคัญหารือมาตรการและแนวทาง กรณีการชุมนุมทางการเมือง

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ หน่วยงานที่สำคัญในการส่งเสริมและ […]...
Read More
1 Minute
ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อ “นรกบนดิน”

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม […]...
Read More
0 Minutes
ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจ […]...
Read More
0 Minutes
ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบป […]...
Read More
0 Minutes
ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ได้รับเกียรติร่วมหารือกับ คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส

คุ้มครองสิทธิฯ ได้รับเกียรติร่วมหารือกับ คณะผู้แทนจากสถ […]...
Read More