นายชาฟคาต มีร์ซิโยเยฟ ประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน ได้สรุปประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในปี พ.ศ. 2564

News

นายชาฟคาต มีร์ซิโยเยฟ ประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน มีแถลงการณ์ต่อรัฐสภาโอลีย์ว่าด้วยการสรุปประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในปี พ.ศ. 2564

การแถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะกำหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศอุซเบกิสถานในรูปแบบใหม่ที่มีความเข้าใจและชัดเจนมากขึ้น นายชาฟคาดฯ ได้เน้นย้ำถึงสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในประเทศจะมีอนาคตที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน โดยได้มีการลงทุนในภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

ทั้งนี้ ภายในปี พ.ศ. 2564 จะการปฏิรูปขนาดใหญ่ตามแนวคิด “อุซเบกิสถานใหม่เริ่มต้นจากหน้า ประตูโรงเรียน จากระบบการศึกษา และการหยั่งรู้”

ในการที่จะสานต่อภารกิจที่เคยดำเนินการในพื้นที่สำคัญและเพื่อยกระดับภารกิจดังกล่าว นายชาฟคาดฯ ได้ตั้งชื่อเรียกของปี พ.ศ. 2564 สำหรับประเทศอุซเบกิสถานว่า ปีแห่งการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนและสาธารณสุข

ภารกิจดังกล่าวได้มีการวางแผนที่จะเพิ่มความครอบคลุมของการศึกษาก่อนวัยเรียนร้อยละ 65 ภายในสิ้นปีหน้า และร้อยละ 75 ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2566 นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเอกชน 2,000 แห่ง ซึ่งส่วนแบ่งของ ภาคเอกชนในพื้นที่นี้จะ เติบโตขึ้นร้อยละ 25 สำหรับในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากตัวเมืองนั้น การใช้รูปแบบการศึกษาก่อนวัยเรียนจะแผ่ขยายมากขึ้น และด้วยความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟและธนาคารโลก ทำให้เกิดรูปแบบการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับเด็กพิการที่บ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างการริเริ่มปฏิบัติการ

ภายใต้กรอบของโครงการแพทย์ชนบทกว่าพันคนที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกล จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน จำนวน 30 ล้านซอมอุซเบกิสถาน (ประมาณ 85,000 บาท) และจะได้รับบ้านพักบริการคอยอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ นายชาฟคาดฯ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยบทบาทสำคัญของภาคเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นในการปฏิรูปบริษัท และธนาคารของรัฐ ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไม่เพียงแต่ต่อประชากรของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งสัญญาณไปยัง ตลาดต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจของประเทศอุซเบกิสถานด้วย

ในขณะเดียวกัน นายชาฟคาดฯ ได้ประกาศว่าในปี พ.ศ. 2564 ทางอุซเบกิสถานจะเดินหน้าช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนท่ามกลางการแพร่ระบาด ดังนี้

1. จะเพิ่มสิทธิพิเศษในด้านการท่องเที่ยวการขนส่งและการจัดเลี้ยงสาธารณะ โดยจะขยายออกไปเป็นเวลาหนึ่ง ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นตายในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินของหน่วยงานธุรกิจจำนวน 20,000 รายจะขยาย ออกไปอีกปี

2. จะมีมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินส่วนตัวจะไม่สามารถละเมิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการระบุว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของธุรกิจจะได้รับมอบอำนาจให้นำไปสู่ผู้จัดการความรับผิดชอบ ด้านการบริหารที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สิน

นอกจากนี้ นายชาฟคาดฯ ยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับข้อเท็จจริงที่ว่า รัฐจำเป็นต้องสื่อสารกับประชาชนให้ดีมากขึ้น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ สิ่งนี้จะช่วยให้ระบบของรัฐมีความทันสมัยและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ของประชาชน

President Shavkat Mirziyoyev’s Address to the Oliy Majlis