ควรเลือกฝ้าเพดานอย่างไร

ฝ้าเพดานภายในบ้าน มีหลากหลายวัสดุให้เลือกใช้ ที่นิยมใช้มากที่สุด คือวัสดุไม้ ซึ่งเหมาะกับพื้นที่เน้นความสวยงามโดยเฉพาะ แผ่นยิปซัม สามารถฉาบรอยต่อที่เรียบเนียน และไฟเบอร์ซีเมนต์

ซึ่งมีรูปแบบไม้เทียมและแบบไม้แผ่น โดยสามารถเลือกใช้แนวทางในการสร้างสรรค์ไอเดียทำฝ้าแต่งบ้านที่เหมาะกับการใช้งานในขณะเดียวกัน”

งานฝ้าเพดานนั้นเมื่อเปิดออกจะมีสายของท่อและสายไฟที่อยู่บนเพดาน ซึ่งฝ้าจะสามารถปกปิดให้ดูเรียบร้อย เช่นฝ้าฉาบเรียบ ฝ้าเว้นร่อง ฝ้าหลุม ฝ้าทีบาร์ แต่ทั้งนี้วัสดุของฝ้าเพดานนั้นมักพบเห็นทั่วไป

จะมีทั้งฝ้าเพดานไม้ และฝ้าวัสดุสังเคราะห์ที่ไม่บามไฟอย่างฝ้ายิปซัมบอร์ด ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นต้น โดยแต่ละวัสดุจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป

 

ฝ้าเพดาน
In the garden

ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดาน

varietyadmin

Learn More →