“สุดยอด SMEs ของดีเมืองลำปาง” ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จังหวัดอุดรธานี

News Travel&Hotel ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงาน “สุดยอด SMEs ของดีเมืองลำปาง” ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน พ.ศ.2561
โดยในงานท่านจะได้พบกับสุดยอดสินค้าพื้นเมืองของจำหวัดลำปาง
อาทิ เช่น สินค้าเซรามิก ไม้แกะสลัก ผ้าทอมือ เมล็ดกาแฟ
อาหารพื้นเมืองลำปาง และอื่นๆอีกมากมาย