สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทยควรปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างไร

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาออนไลน์ “สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทย ควรจะปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างไร?” 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-11.30 น. ทาง ZOOM 

ทุกคนทราบดีว่ากัญชามีทั้งประโยชน์และโทษ ปัญหา คือ ควรกำหนดนโยบายกัญชาอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และหลีกเลี่ยงโทษได้    ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565  

ในขณะที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดอย่างเพียงพอ   ประชาชน องค์กร และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ จำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง เพื่อร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย

สนใจร่วมเสนา สแกนคิวอาร์โค๊ต ที่อยู่ในโปสเตอร์ หรือ https://forms.gle/3juB1R89dF6iDVjUA