คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อ “นรกบนดิน”

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อ “นรกบนดิน”

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และ นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา รับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม โดยมี นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ได้พานางสาวเอ (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อ “นรกบนดิน” ขอรับการเยียวยาเนื่องจากเป็นผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศ

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นางสาวเอฯ (ผู้เสียหาย) ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ. บางกรวย แจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายคงกฤต (สงวนนามสกุล) ซึ่งอ้างตนว่าเป็นช่างภาพ ได้ติดต่อตนให้ไปถ่ายแบบ และตกลงจะให้ค่าจ้าง 500,000 บาท โดยนัดเจอกันบริเวณสถานที่แห่งหนึ่ง ย่านถนนนครอินทร์ จ.นนทบุรี เมื่อถึงสถานที่นัดหมาย นายคงกฤตฯ ได้ใช้กำลังข่มขืนกระทำชำเรา ต่อมาได้บังคับให้เดินไปอีกห้องและให้ชาย 5 คน รุมโทรม จากนั้นได้พาไปที่ จ.เพชรบุรี และให้ชายอีก 1 คน ข่มขืนกระทำชำเรา โดยหลังจากแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย ได้จับกุมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้ทั้งหมด 7 คน และส่งฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลฯ

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แจ้งสิทธิพร้อมรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา การฟ้องคดีแพ่ง และการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ให้ผู้เสียหายได้ทราบถึงสิทธินั้น และมอบหมายให้สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

“การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรม โดยการนำของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ได้อย่างเสมอภาคทุกชนชั้นและเท่าเทียมกัน ซึ่งหากประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และ ส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77”

“เราพร้อมยืนเคียงข้าง “ผู้บริสุทธิ์” และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม”