ม.ธุรกิจฯ ตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ธุรกิจฯ ตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด-19

               มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ กทม. จัดตั้งศูนย์พักคอย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว  โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และ นพ.วิชัย ทวีปวรเดช รองผู้อำนวยการ รพ.ปิยะเวท ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ใช้ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์